Our commitments

planet1

V našich pivovarech budeme i nadále usilovat o snižování uhlíkové stopy, úsporu vody, důraz klademe na cirkularitu obalů, energetické úspory, nákup surovin z udržitelného zemědělství a redukci odpadů. Každá oblast strategie je specifická a musíme pro ni hledat jiná konkrétní řešení. Klademe si v udržitelnosti odvážné cíle a jejich plnění průběžně vyhodnocujeme. 

icon-co2

CARBON NEUTRALITY

Our breweries will be carbon neutral by 2030.

More info

icon-voda

WATER

We will reduce the average water consumption to make 1 hl of beer to 2.75 hl.

More info

icon-obal

PACKAGING

All our packaging will be fully circular.

More info

icon-odpady

WASTE

No waste coming from our breweries will end up on waste dumps.

More info

icon-suroviny

RAW MATERIALS

We will buy our raw materials only from farmers who grow sustainably.

More info

people

Naší prioritou jsou rovné příležitosti a péče o lidský i profesní rozvoj našich zaměstnanců, kterým vytváříme příjemné pracovní prostředí. Chceme být i nadále dobrým sousedem v okolí našich pivovarů. V oblasti zodpovědné konzumace je naším cílem, aby se pivo stalo přirozenou volbou pro umírněné a odpovědné konzumenty. Chceme nabídnout alternativu i těm, kteří preferují nápoje bez alkoholu.  

icon-diverzita

DIVERSITY

More women in top managerial positions.

More info

icon-odpovednost

RESPONSIBILITY

We will increase the share of non-alcoholic products in our range to 25%.

More info