Naše závazky

planet1

V našich pivovarech budeme i nadále usilovat o snižování uhlíkové stopy, úsporu vody, důraz klademe na cirkularitu obalů, energetické úspory, nákup surovin z udržitelného zemědělství a redukci odpadů. Každá oblast strategie je specifická a musíme pro ni hledat jiná konkrétní řešení. Klademe si v udržitelnosti odvážné cíle a jejich plnění průběžně vyhodnocujeme. 

icon-co2

UHLÍKOVÁ NEUTRALITA

Naše pivovary budou do roku 2030 uhlikově neutrální.

Více info

icon-voda

VODA

Snížíme průměrnou spotřebu vody na výrobu 1 hl piva na 2,75hl.

Více info

icon-obal

OBALY

Všechny naše obaly budou plně cirkulární.

Více info

icon-odpady

ODPADY

Žádný odpad z našich pivovarů neskončí na skládce.

Více info

icon-suroviny

SUROVINY

Suroviny budeme nakupovat pouze od farmářů s udržitelným způsobem pěstování.

Více info

people

Naší prioritou jsou rovné příležitosti a péče o lidský i profesní rozvoj našich zaměstnanců, kterým vytváříme příjemné pracovní prostředí. Chceme být i nadále dobrým sousedem v okolí našich pivovarů. V oblasti zodpovědné konzumace je naším cílem, aby se pivo stalo přirozenou volbou pro umírněné a odpovědné konzumenty. Chceme nabídnout alternativu i těm, kteří preferují nápoje bez alkoholu.  

icon-diverzita

DIVERZITA

Dosáhneme většího zastoupení žen na vrcholných manažerských pozicích

Více info

icon-odpovednost

ODPOVĚDNOST

Navýšíme podíl nealkoholických produktů v naší nabídce na 25 %.

Více info