Odpovědnost

Nealkoholické nápoje budou do roku 2030 tvořit 25 % našeho portfolia.

K reklamě i pití piva přistupujeme s rozumem. Prosazujeme odpovědný přístup ke konzumaci a propagaci piva. Chceme totiž, aby naše nápoje přinášely konzumentům výhradně radost a potěšení.

Uvědomujeme si, že nezodpovědná konzumace alkoholu může mít na život jednotlivce i jeho blízké okolí velmi negativní dopad. Při propagaci a prodeji piva se tak řídíme přísnými etickými pravidly nad rámec zákona a zapojujeme se do řady aktivit, které podporují odpovědnou konzumaci. 

Osvětou se snažíme měnit tolerantní postoj veřejnosti k pití mladistvých v České republice i na Slovensku. Vytvořili jsme webové stránky „Na pivo s rozumem“, které poskytují objektivní, přesné a vyvážené informace o rizicích i přínosech konzumace alkoholu. Jsme zapojení i do osvětové kampaně „Respektuj 18“, která se snaží měnit tolerantní postoj veřejnosti k alkoholu. 

Veškerá naše komerční komunikace podléhá přísným etickým pravidlům a procesům, které zaručují, že cílíme výhradně na dospělé a nenabádáme k nezodpovědné konzumaci alkoholu. Našim spotřebitelům přinášíme pestřejší nabídku a zdravější složení nápojů, kdy postupně rozšiřujeme jejich portfolio v kategorii nealkoholických ochucených. 

Pravidla komunikace na soc. sítích

 

Podíl portfolia nealko nápojů (v roce 2020)

ikony-01