Diverzita

Dosáhneme vyrovnaného podílu mužů a žen v manažerských pozicích.

Boříme mýty o tom, že ženy do pivovarnictví nepatří. Ženy u nás pracují na mnoha rozličných pozicích, od výrobních přes odborné pivovarské až po manažerské. Prioritou pro nás je nabízet lidem možnost využít naplno jejich individuálního potenciálu. Pro naše zaměstnance vytváříme prostředí, ve kterém se cítí spokojeně a bezpečně.

Jsme signatáři a ambasadory české Charty diverzity a Charty diverzity Slovensko. V jejich duchu se snažíme vytvářet kulturu vzájemného respektu, důvěry, empatie, vzdělávání a inkluze. Do roku 2030 chceme dosáhnout stejný podíl žen a mužů ve vrcholných manažerských pozicích. Nezaměřujeme se však pouze na vedoucí funkce. Mnoho našich týmů má již dnes mezinárodní složení a je v nich maximálně respektována vzájemná rozmanitost kultur. Kromě transparentního odměňování poskytujeme zaměstnancům také řadu benefitů s cílem podpořit sladění pracovního a soukromého života. Naší absolutní prioritou je bezpečnost našich lidí. Aktivní jsme i v oblasti rozvoje jejich funkčních dovedností a zaměřujeme se také na jejich individuální rozvoj.

29%

podíl žen v manažerských pozicích

podil-zen-CZ