Odpady

Žádný odpad z našich pivovarů neskončí na skládce.

Dlouhodobě snižujeme množství vyprodukovaného odpadu. Pokud nelze odpadu předejít, hledáme pro něj další využití. Vedlejší produkty z výroby sladu a piva jsou ryze přírodního charakteru, díky čemuž je můžeme druhotně využít jako krmivo pro hospodářská zvířata.

Způsob nakládání s odpady (v našich pivovarech v roce 2020)

odpady-CZ

Velkou pozornost věnujeme omezení tvorby zbytných odpadů, jako jsou obměny etiket spojených s reklamními kampaněmi, nebo udržitelný přístup k různým marketingovým balením a reklamním předmětům. Etikety vratných lahví upravujeme tak, aby byly po omytí recyklovatelné, spalitelné, kompostovatelné případně jinak zpracovatelné.

Vedlejší produkty při výrobě piva již téměř ze 100 % druhotně využíváme. Našim zemědělcům dodáváme dlouhodobě mláto, kvasnice a sladovnický odpad jako krmivo. Čistírenské kaly se dlouhodobě používají jako hnojivo v zemědělství a odpadní filtrační křemelina se zaorává, což přispívá ke zlehčování půdy pro rekultivovaná území. Nově využíváme naše mláto i při výrobě pivovarských krekrů, které od roku 2020 nabízíme ve spolupráci s Biopekárnou Zemanka. Krekry z pivovarského mláta mají výborné výborné výživové vlastnosti a stávají se tak oblíbenou udržitelnou pochutinou.

Pivovarské krekry, po kterých se umlátíte! – YouTube