Obaly

Všechny naše obaly budou plně cirkulární.

Naším cílem je, aby každý obal v našem portfoliu byl naplněný opakovaně nebo se po použití stal surovinou pro další obal. Jde o oblast nesmírně důležitou jak pro spotřebitele, tak pro náš byznys, protože obaly mají zcela zásadní podíl na dopadu našeho podnikání na životní prostředí.

Struktura našich obalů (na celkovém domácím prodeji v roce 2020)

vratne lahve

Vratné láhve 45 %

plechovky

Plechovky 22 %

keg sudy

KEG sudy 26 %

pet

PET 3 %

tanky

Tanky 3 %

nevratne lahve

Nevratné láhve 3 %

Do roku 2030 budeme naše výrobky prodávat pouze ve znovu použitelných či nebo recyklovatelných obalech, které budou alespoň z poloviny vyrobené z recyklátů. V rámci této cesty také ukončíme používání jednorázových plastů z prvotního materiálu.

Redukujeme obaly všude tam, kde je to možné a hledáme cesty, jak co největší podíl materiálu nahradit recyklátem.
Dlouhodobě podporujeme vratné obaly, zejména sudy a vratné lahve, které dlouhodobě tvoří většinu našeho portfolia.

Postupně upouštíme od prodeje piva v PET lahvích.

U plechovek se spolu s postupným snižováním jejich tloušťky stále víc zaměřujeme i na navyšování poměru recyklátů v hliníku, ze kterého jsou vyrobeny.

Podíl recyklátu (v jednotlivých obalových materiálech v roce 2020)

plast CZ
papir CZ
hlinik CZ
sklo CZ_2

Ve spolupráci s LCA studiem a odborníky z Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT jsme realizovali hodnocení životního cyklu vybraných nápojových obalů a porovnání jejich vlivů na životní prostředí.

Relativní environmentální zátěž obalů

relative_environmental_burdenSK(2)