Uhlíková neutralita

Naše pivovary budou do roku 2030 uhlíkově neutrální.

Zásadní změnou v našem přístupu je závazek dosáhnout nulové uhlíkové stopy napříč celým dodavatelsko-odběratelským řetězcem – od semínka až po sklenici. Ten znamená také nutnost dívat se i za brány našich pivovarů. Mnohem více než kdy předtím si tak uvědomujeme, že této změny nedosáhneme sami, ale pouze díky spolupráci s dalšími partnery.

Naše cíle

2025

Elektřina pouze z obnovitelných zdrojů.

2030

Uhlíkově neutrální pivovary. O 30 % menší uhlíková stopa napříč celým řetězcem (oproti r. 2019).

2050

Uhlíková neutralita napříč celým řetězcem.

Spotřeba energie a uhlíková stopa v jednotlivých pivovarech (v roce 2020)

CO2-CZ

Za posledních 10 let se nám podařilo snížit spotřebu energie při výrobě piva o více než 40 procent. Za stejné období jsme o stejných 40 procent snížili i celkové množství emisí při výrobě piva. Stále více prostoru dáváme zeleným zdrojům energie. Aktivně hledáme nová partnerství, díky kterým bude možné investovat do nových obnovitelných zdrojů a zajistit si tak budoucí odběr zelené elektřiny či tepla. Nehodláme však zůstat pouze u snižování spotřeby energie v našich pivovarech. Pozitivně chceme ovlivňovat celý dodavatelsko-odběratelský řetězec. Jen díky tomu se nám podaří splnit náš cíl dosáhnout do roku 2050 uhlíkové neutrality napříč celým řetězcem.

Produkce emisí od semínka po sklenici

od seminka-CZ