Naše ambice

Přispíváme k naplnění Cílů udržitelného rozvoje OSN

Udržitelnost podnikání je integrální součástí naší firemní strategie. Náš přístup vychází z Cílů udržitelného rozvoje (SDGs), přijatých na Summitu OSN v září 2015, přičemž naše aktivity vedou především k redukci uhlíkové stopy s cílem nepřekročit oteplení planety o více než 1,5 °C. Zavázali jsme se k cílům Science Based Targets a prostřednictvím naší mateřské skupiny Asahi jsme členem globální iniciativy RE100 zaměřené na používání elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Přehled prioritních cílů SDG dle SD reportu

ikony-07
ikony-08
ikony-09
ikony-13
ikony-14
ikony-15
ikony-10
ikony-11
ikony-12
ikony-16
ikony-17