Prazdroj založil nový fond a věnuje miliony korun na udržitelné projekty

Plzeňský Prazdroj založil nový Firemní fond na podporu aktivit, které pečují o životní prostředí a komunitní život. Z fondu bude financovat nejen prospěšné regionální projekty v okolí svých pivovarů v rámci stávajících programů Kozel lidem, Prazdroj lidem a Radegast lidem, ale podpoří také iniciativy s pozitivním dopadem na životní prostředí v rámci nové celostátní výzvy Na budoucnost. Celkem letos Prazdroj do Firemního fondu vložil více než 3,5 milionu korun. Všechny čtyři programy z nově vzniklého fondu začínají přijímat žádosti o podporu již dnes.

Fond jsme založilive spolupráci s Nadací Partnerství a naším společným cílem je hledat projekty s pozitivním dopadem na přírodu, společnost a komunity. Společně chceme podporovat udržitelné nápady a aktivity nejen v blízkém okolí našich pivovarů, ale nově také napříč celým Českem,“ říká Pavlína Kalousová,ředitelka firemní vztahů a komunikace Plzeňského Prazdroje.

Stávající programy Kozel lidem, Prazdroj lidem a Radegast lidem, které dlouhodobě podporují prospěšné organizace v regionech, se zaměří do budoucna především na projekty z oblasti ochrany životního prostředí. I nadále si však zachovají komunitní charakter s důrazem na oživení veřejného prostoru, rozvoj volnočasových aktivit, ochranu kulturního dědictví a tradic nebo posílení místního cestovního ruchu. „Záleží nám na lidech a komunitách v okolí našich pivovarů, proto jim pomáháme realizovat nápady, jak pečovat o přírodní zdroje a rozvíjet veřejný prostor. Chceme být i nadále dobrými sousedy v Plzni, ve Velkých Popovicích a okolí i v Moravskoslezském kraji,“ dodává Pavlína Kalousová.

Nový grantový program Na budoucnost se pak zaměří na větší projekty z oblasti ochrany životního prostředí. Do něj se mohou hlásit organizace z celého Česka. Prazdroj tak chce jeho prostřednictvím podpořit výrazné aktivity v oblastech šetrného hospodaření s vodou a vodními zdroji, dosažení uhlíkové neutrality, cirkularity v nakládání s odpady nebo nápady, které reflektují na změnu klimatu. „Neziskovým organizacím se nyní otevírá nová možnost získat podporu pro rozsáhlejší, klidně i víceleté projekty. Do nového fondu se navíc mohou hlásit nejen projekty z regionů, kde vaříme pivo, ale z celého Česka. Udržitelnost je pro naši firemní strategii velmi důležitá, chceme však investovat nejen do udržitelných projektů, které se uskutečňují v našich závodech, ale podpořit i další nápady mimo naše pivovary, které povedou k celkově šetrnějšímu přístupu k přírodě,“ říká Pavlína Kalousová.

 Organizace a další zájemci o podporu mohou přihlašovat své prospěšné projekty ode dneška až do 22. října, a to na www.prazdrojlidem.czwww.kozellidem.cz a www.radegastlidem.cz v rámci regionálních grantů a na webu www.prazdrojnabudoucnost.cz v rámci celostátního grantu Na budoucnost. Koncem listopadu odborná komise vybere vítězné projekty v regionech, na začátku příštího roku pak budou známi i úspěšní uchazeči o celostátní granty.

 Poznámka pro editory:

  • Plzeňský Prazdroj patří mezi tuzemské lídry v oblasti udržitelného podnikání. Loni v říjnu představil zcela novou strategii udržitelnosti. Zavazuje se v ní k dosažení uhlíkové neutrality ve výrobě do roku 2030, využívání výhradně obnovitelných zdroje energie nebo k cirkularitě svých obalů. Zároveň Prazdroj hodlá ještě více prohloubit svou pozici lídra v hospodaření s vodou. Důraz klade i na to, jaký vliv má jeho podnikání na naše zaměstnance i celou společnost.
  • S exportem do více než 50 zemí celého světa je Plzeňský Prazdroj lídrem mezi výrobci piva v regionu a největším exportérem českého piva.
  • Plzeňský Prazdroj získal v roce 2020 v žebříčku Byznysu pro společnost TOP Odpovědná firma nejvýznamnější ocenění – Trendsetter za to, že dlouhodobě v Česku udává směr v oblasti udržitelnosti a přináší nové inspirativní podněty k odpovědnosti v podnikání.