Kozel lidem: pivovar znovu podpoří prospěšné projekty v regionu

Rozvíjet sousedský život a místní pospolitost a přispět k ochraně přírody. To je cílem programu Kozel lidem, jehož prostřednictvím podporuje Fond Plzeňského Prazdroje lidi i zájmové spolky v okolí Velkopopovického pivovaru. Letošní ročník startuje 5. září a neziskové organizace do něj mohou podávat přihlášky až do 4. listopadu.  

V uplynulých dvaceti letech podpořil grantový program Kozel lidem sedm desítek prospěšných projektů částkou bezmála 10 milionů korun. Cíleně podporuje nápady, které zkvalitňují život lidem v okolí pivovaru. Ve spolupráci s ochránci přírody se pivovaru například podařilo zajistit obnovu a rozvoj potoků v přírodním parku Velkopopovicko, obnoveny byly vodní tůně v okolních lesích a dobrovolníci v regionu vysázeli nové aleje a stromořadí. „Zachování malebného rázu kraje Josefa Lady a podpora projektů, které přispívají k obnově přírody a ochraně životního prostředí, bude naší prioritou i v letošním ročníku grantového programu. Stejně tak chceme pomoci i spolkům, které oživují místní tradice,“ říká Václav Šimek manažer Velkopopovického pivovaru. 

Pivovar chce také dále podporovat rozvoj komunitního života na Velkopopovicku a Kamenicku. V minulých letech přispěl například na kulturní akce nebo hasičská setkání, závody nebo na obnovu sportovišť. Neziskové organizace (spolky, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, ústavy, příspěvkové organizace) mohou žádat o podporu z grantového programu až do výše 140 tisíc korun na jednotlivý projekt. Žádosti o podporu lze podat elektronicky na stránkách www.nap.grantys.cz (grantová výzva Kozel lidem). Žádosti vyhodnotí odborná porota a výsledky zveřejní nejpozději 1. prosince letošního roku. Projekt, který obdrží grant, musí být realizován v průběhu roku 2023.